POINT (Onderwijs onderzoek)

Stichting Opmaat en de Jan Ligthartgroep nemen samen deel aan het project POINT
De andere deelnemers in het project POINT zijn:

 • Stichting BOOM
 • Fontys Hogeschool Kind en Educatie
 • Universiteit Utrecht
 • Tilburg University
 • CBO Talent Development

Wat is POINT013?

POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent” en 013 staat voor de regio Tilburg. POINT013 is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen. Hier willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vormgeven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?

Doelstellingen POINT:

  1. Een duurzame professionele leergemeenschap vormgeven waarin (ook na afloop) duurzaam samen gewerkt wordt aan thema’s die aansluiten bij passend onderwijs;
  2. Kennisontwikkeling voor scholen en pabo ontsluiten aangaande signalering van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, en passende begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen;
  3. Leerkrachten (in opleiding) kennis en methodieken aanreiken, uitproberen en samen verder ontwikkelen om (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en passend te begeleiden.

Voor meer informatie, zie onderstaande links.

Klik hier voor meer informatie en de website over POINT

Klik hier voor meer informatie vanuit de NRO

Wij zijn trots en verheugd dat we met beide stichtingen betrokken zijn bij POINT! Er staan mooie dingen te gebeuren voor kinderen die het ook nodig hebben.