GMR

De GMR is de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. De GMR denkt en beslist mee over het beleid van Opmaat. Dit gebeurt door middel van instemmings- of adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. Elke school kent haar eigen MedezeggenschapsRaad (MR). Vanuit elke MR wordt een ouder- en personeelslid afgevaardigd naar de GMR.