Historie

De scholen van de Personele Unie werken samen onder een naam en vlag. Dat is niet alleen maar verpakking. Een zelfstandige organisatie biedt voordelen voor medewerkers en ouders. Door de bundeling van krachten is de continuiteit van het openbaar onderwijs bijvoorbeeld beter gegarandeerd.

Meer schaalgrootte betekent ook verdere professionalisering, kwaliteitsverbetering en verbreding van de horizon. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Er wordt kennis gedeeld over verschillende onderwerpen en schooloverstijgende talenten worden beter benut. De gezamenlijke uitstraling en profilering geeft bovendien vertrouwen naar binnen en buiten toe. En last-but-not-least wordt ook de organisatie achter de scholen veel transparanter, waardoor ouders meteen zien welke waarden op de scholen worden gedeeld en wat de gezamenlijke missie en ambitie is.

De scholen van de Personele Unie hebben uiteraard ieder een eigen toonsoort en identiteit, maar daarnaast maken ze samen onderdeel uit van een groter geheel, een gezamenlijk muziekstuk dat we met elkaar componeren.