Missie en Visie

Stichting Opmaat

Stichting Opmaat is een organisatie voor openbaar onderwijs in Midden-Brabant en bestaat uit 15 openbare basisscholen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau.

Het motto van onze scholengroep is:

SAMEN MET PLEZIER OP WEG NAAR RESULTAAT

Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze basisscholen gaan en dat de leerkrachten er met plezier werken. Samen met onze interne en externe partners werken wij samen aan onze opdracht:
Iedere leerling van een OPMAAT-school wordt toegerust voor het leven.

Openbaar onderwijs   

De scholen van Stichting Opmaat staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor de ouders en leerkrachten. Onze openbare scholen zijn van en voor iedereen. De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden zijn daarom leidend.

Leven is méér dan leren

Het traditionele onderwijs richt vooral op het leren met het hoofd (het cognitieve). Stichting Opmaat is van mening dat aandacht voor het sociaal emotionele leren soms achterblijft. Op onze scholen is daarom ook veel aandacht voor vrijheid, artisticiteit en creativiteit, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwassenen die sterk in het leven en de maatschappij staan.

Strategisch beleidsplan

Kompas SBP

Voor de jaren 2015-2019 hebben wij een nieuw en dynamisch strategisch beleidsplan gemaakt. De inhoud is tot stand gekomen door gesprekken en interviews met leerlingen, ouders, leerkrachten, schooldirecteuren, stafmedewerkers, GMR, bestuur, Raad van Toezicht en belangrijke externe partners uit de sectoren onderwijs, welzijn, zorg en opvang.

Belangrijke kernwaarden voor ons zijn:

  • Een brede ontwikkeling voor iedereen: wij besteden aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Want ieder kind is anders, leert anders en heeft een ander tempo/niveau en kwaliteiten en interesses.
  • Een leven lang leren: we leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Hierin zijn mensen nodig zijn levenslang leren. Leren in alle levensfasen hoort daar dus bij.
  • Partnerschap: we kunnen en willen het niet alleen. Vanuit een partnerschap met iedereen die het onderwijs dagelijks vormgeeft werken we samen aan een optimale begeleiding van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat een basisschool niet op zichzelf staat, maar dat de lesstof aansluit op wat de leerling al weet en in de toekomst nog zal gaan leren. De Opmaat-scholen zoeken daarom op allerlei manieren samenwerking om de brede ontwikkeling en talentontplooiing van kinderen te optimaliseren.
  • Autonomie en eigenaarschap: wij vinden het belangrijk dat iedere leerling verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leer- en ontwikkelproces. De leerkracht ondersteunt de leerling hierbij.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers deze kernwaarden in hun werk van alledag toepassen. Dankzij onze gedeelde kernwaarden ontstaat er saamhorigheid die leidt tot betrokkenheid en trots. In het strategisch beleidsplan geven wij onze medewerkers de kaders voor het omgaan met de kernwaarden.

Onze missie in een filmpje: